Cennik

                                                                                                      Wszystkie ceny netto

Opis

Cena zł

Promocja Pr24

1

Wersja W do windykacji należności 1 firmy,  moduły:Egzekutor, Długi, Wezwania, licencja bezterminowa

2 300,00

1 990,00

2

Wersja  K dla firm windykacyjnych, moduły: Egzekutor, Długi, Wezwania, oraz Bilans, licencja bezterminowa

3 590,00

3 100,00

Wersje sieciowe - patrz poniżej

Licencje terminowe - patrz poniżej

Warunki promocji: patrz: Promocje

        

Moduły zaawansowane - dodatkowo

Promocja*

1

EPU - wysyłka paczek pozwów do e-sądu

900,00

700,00

2

Bilans +raporty +fakturowanie - do wersji W

600,00

500,00

3

Podgląd przez WWW - internetowy dostęp klientów do swoich spraw

700,00

500,00

4

Specjaliści - zaawansowane prawa dostępu

400,00

300,00

5

Status w e-Sądzie - pobieranie z e-Sądu nakazów i orzeczeń

500,00

400,00

6

WEM - windykacja e-mailami

600,00

450,00

7

WSMS - windykacja sms-ami

600,00

350,00

8

WGŁ windykacja telefonicznymi komunikatami głosowymi

500,00

350,00

9

Import danych automatyczny

700,00

400,00

*Przy zakupie z programem

Wersje sieciowe - patrz poniżej


Moduły do indywidualnej kompletacji wersji podstawowej

Wersja W

netto zł

Wersja K

netto zł

1

Egzekutor

990,00

1390,00

2

Długi

500,00

700,00

3

Wezwania

500,00

800,00

4

Noty odsetkowe

100,00

200,00

5

Pozwy sądowe

600,00

900,00

6

Egzekucja komornicza

300,00

500,00

7

Fakturowanie

100,00

100,00

8

Porady - poradnik, informacje, przepisy

100,00

100,00

Uwaga: Dowolna kompletacja może wymagać istnienia niektórych innych modułów

Wersje sieciowe - patrz poniżej


Licencje terminowe

Cena zł

1

Wersja W do windykacji należności 1 firmy, zawiera moduły: Egzekutor, Bilans, Wezwania, licencja na 12 miesięcy

800,00

2

Wersja K dla firm windykacyjnych, zawiera moduły: Egzekutor, Bilans, Wezwania oraz Bilans, licencja na 12 miesięcy

1200,00

Wersje sieciowe - patrz poniżej

Wszystkie ceny netto

    

Wersje sieciowe - dopłaty

Sieć lokalna

Sieć rozległa

1

Wersja Wsp sieć: szef-pracownik

490,00 zł

690,00 zł

2

Drugi komputer w sieci

+25%

+35%

3

Trzeci komputer w sieci

+35%

+45%

4

Czwarty komputer w sieci

+25%

+30%

5

Piąty i następne komputery w sieci

+15%

+20%

6

Każdy kolejny komputer ponad 10 w sieci

+10%

+15%

Cennik obowiązuje przy zakupie jednorazowym (z programem)

Sieć lokalna  - wszystkie komputery znajdują się pod jednym adresem

Sieć rozległa - internetowa, polpak itp

Rozbudowa programu lub jego funkcji po zakupie     + 20% różnicy cen