Opis zawartości


Vademecum windykacji składa się ze współpracujących  ze sobą modułów:


Moduły podstawowe

Egzekutor - moduł główny, windykacja telefoniczna

Wezwania - do zapłaty

Długi-  rozlicznie należności

Noty - odsetkowe

Pozwy sądowe

Egzekucja komornicza

Poradniki

Moduły dodatkowe

Bilans - analizy, raporty i fakturowanie (standard w wersji K)

Podgląd przez WWW - internetowy dostęp klientów do swoich spraw

Specjaliści - nadawanie szczegółowych opraw dostępu

WEM - windykacja e-mailowa

WSMS - windykacja sms-owa

WGŁ -  telefoniczne komunikaty głosowe

EPU - pozwy do e-sądu

Personel - naliczanie prowizji dla pracowników

Prowizje - naliczanie prowizji dla firmy windykacyjnejEgzekutor

to podstawowy moduł programu służący do zarządzania procesami windykacji oraz do windykacji telefonicznej Dobrze przeprowadzona windykacja na pierwszym etapie to najszybsze i najpewniejsze odzyskanie pieniędzy. Egzekutor zawiera wszystkie funkcje niezbędne do sprawnego prowadzenia i pomyślnego zakończenia windykacji na etapie polubownym:

- terminarz czynności windykacyjnych

- system nadzoru terminowego wykonywania harmonogramu

- panel aktywnego planowania procesów windykacyjnych

- rejestr przebiegu kontaktów z klientem

- informacje o długu i odsetkach na dany dzień

- wskaźnik terminu przedawnienia z alarmem

- system automatycznych kontaktów telefonicznych VOiP

- standaryzowane oceny wyniku kontaktów

do spisu

Wezwania

Jest to moduł ściśle współpracujący z Egzekutorem. Jest przeznaczony do wywierania na dłużnika pisemnej presji .

Zawiera wzory wezwań do zapłaty, z których 2 lub 3 powinny być wysłane do dłużnika co powoduje odpowiednie zwiększenie presji i okazanie determinacji do szybkiego odzyskania należności.

Kilkanaście wzorów wezwań jest tak zredagowanych, aby można ich formę grzecznościową dobrać do okoliczności:  od eleganckiej i uprzejmej formy w stosunku do klientów rokujących na przyszłość do bardzo ostrej i groźnej.

Moduł ten zawiera też dokumenty pozwalające na zabezpieczenie długu, a nawet przywrócenie wymagalności dla długów przedawnionych. 

Wezwania  generowane są automatycznie, natychmiast po wyborze typu dokumentu, bez konieczności  ręcznego wpisywania jakichkolwiek informacji.

Możliwość prowadzenia korespondencji seryjnej.

do spisu

Długi

Moduł Długi jest przeznaczony do

- zarejestrowania w systemie długów i zobowiązań także wymagalnych w ratach

- rozliczania wpłat, także częściowych

- automatycznego obliczania  należnych odsetek

- ochrony przed przeterminowaniem roszczenia

Moduł ten umożliwia wybór optymalnej metody rozliczania wpłat oraz naliczania odsetek co przynosi dodatkowe, czasem bardzo duże korzyści.

Umożliwia naliczanie odsetek wg różnych reguł: ustawowych, maksymalnych (4xstopy lombardowej -st.l), skarbowych, umownych, umownych z ograniczeniem 4xst.l). Odsetki umowne określa użytkownik programu, a także wg 2 lub więcej reguł zmienianych w określonych przez użytkownika dniach.

do spisu

Noty odsetkowe

Moduł noty odsetkowe jest przeznaczony do wystawiania wezwań do zapłaty odsetek w wypadku długów już uregulowanych lub do wezwań do zapłaty długu wraz z wyliczonymi odsetkami. Podobnie jak w module Wezwania do dyspozycji użytkowników jest kilkanaście wzorów wezwań, od bardzo łagodnych do bardzo ostrych.

W obu modułach użytkownik może dowolnie modyfikować wzorce lub tworzyć własne wzorce w oparciu o istniejące w programie.

do spisu

Pozwy sądowe

Moduł Pozwy sądowe to narzędzie do automatycznego tworzenia pozwów sądowych w prostych sprawach o zapłatę należności. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom sporządzenie pozwu zajmuje 5-10 minut, a może to zrobić osoba posiadająca średnie wykształcenie korzystając z informacji zawartych w module: Poradniki.
Moduł umożliwia seryjne tworzenie pozwów


Egzekucja komornicza

Moduł Egzekucja komornicza jest wykorzystywany w wypadku, gdy dłużnik nie zastosuje się do nakazu zapłaty lub wyroku. Pozwala na automatyczne sporządzenie wniosku do komornika, co zajmuje nie więcej niż 5 minut. 

Moduł zawiera wiele różnych wzorów pism, które na tym etapie windykacji mogą być potrzebne.

do spisu

 Poradniki

Moduł poradniki zawiera 3 rodzaje poradników:

- informacje

niezbędne przy prowadzeniu windykacji takie jak dostęp do baz  KRS, systemu regon, NIP, NIP-UE, sądów i komorników itp

- przepisy

kodeksu cywilnego oraz 23 inne wybrane  pod kątem  okoliczności, które mogą zaistnieć podczas prowadzenia windykacji na różnych etapach

- poradnik

zawierający podstawowe informacje prawne i praktyczne z zakresu windykacji należności poczynając od zasad zabezpieczania należności, a kończąc na egzekucji komorniczej.

do spisu


Moduły dodatkowe

Moduły indywidualnie dołączane do programu, na specjalne zamówienie:


EPU - pozwy do e-sądu - bardzo prosty w obsłudze, zautomatyzowany program

do tworzenia i składania pozwów internetowych oraz do współpracy z e-sądem,

Przeznaczony jest dla kancelarii prawnych, firm windykacyjnych oraz do własnych windykacji przez firmy

Moduł umożliwia:

- przygotowanie i złożenie  pozwów w paczkach oraz pojedynczych

- automatyczne generowanie uzasadnień

- automatyczne naliczanie i kapitalizację odsetek

- import danych z programów księgowych

- seryjne opracowywanie i wysyłanie pozwów

do spisu


Status w e-Sądzie - pobieranie z e-Sądu nakazów i orzeczeń, również orzeczenia o nadaniu klauzuli wykonalności


Moduł umożliwia:

- aktualizację statusu wysłanego pozwu

- kontrolę przebiegu sprawy w e-sądzie


do spisu

Bilans

Moduł Bilans to narzędzie do rozliczania wyników finansowych wynikających ze świadczenia usług windykacyjnych.  Standardowo występuje w wersji K przeznaczonej dla firm windykacyjnych. Automatycznie rejestruje przychody ze świadczenia  usług, koszty pracy poniesione na każdą sprawę, osiągnięte wyniki (odzyskane kwoty) przyporządkowując je do danego specjalisty, a także inne koszty ponoszone  w trakcie windykacji.

Moduł umożliwia fakturowanie usług windykacyjnych oraz sporządzanie ewidencji VAT sprzedaży.

Razem z modułem dostarczany jest system analiz ekonomicznych prowadzonych spraw, a także możliwość wykonywania drukowanych raportów z prowadzonych windykacji.

do spisu

Podgląd przez WWW - internetowy dostęp klientów do swoich spraw

Umożliwia klientom internetowy wgląd w proces windykacji swoich spraw. Po zalogowaniu się do systemu pojawia się pulpit, na którym po prawej stronie jest lista spraw zleconych firmie windykacyjnej, a po wybraniu jednej ze spraw pojawiają się informacje dotyczące tej sprawy:

- kwoty odzyskane w ostatnich okresach i pozostałe do zapłaty łącznie

- nazwa i dane dłużnika

- rozliczenie należności: wartość faktury, wysokość długu, spłat, odsetek itp

- przebieg działań windykacyjnych

- informacja o zbliżającym przedawnieniu

a także możliwość natychmiastowego wysłania informacji/pytania do firmy windykacyjnej w danej sprawie

Moduł ten może być też wykorzystywany kontroli procesów windykacji przez nadzór i zarząd firmy, również  w wersjach programu przeznaczonych do użytku własnego.

do spisu

Specjaliści - nadawanie szczegółowych opraw dostępu

Moduł ten umożliwia nadawanie pracownikom unikalnych chronionych hasłem praw dostępu do:

- poszczególnych modułów

- grup prowadzonych spraw

- funkcji

- raportów

- zarządzania prawami dostępu

- możliwości wpisywania uwag przez nadzór do poszczególnych spraw

System ten jest znacznie bardziej zaawansowany niż stosowane w wersji podstawowej logowanie do programu przez poszczególnych pracowników.

do spisu

WEM - moduł przeznaczony do prowadzenia windykacji i wywierania nacisku na dłużnika przy pomocy automatycznej korespondencji e-mailowej. Umożliwia przygotowanie i seryjne wysyłanie dłużnikom 5 różnych e-maili odpowiednio do zaawansowania procesu windykacji. Treść e-maili jest formułowana przez użytkownika programu i może być w każdej chwili zmieniana.

do spisu

WSMS - moduł przeznaczony do prowadzenia windykacji i wywierania nacisku na dłużnika przy pomocy automatycznego wysyłania SMS-ów. Umożliwia przygotowanie i seryjne wysyłanie dłużnikom 5 różnych SMS-ów odpowiednio do zaawansowania procesu windykacji. Treść SMS-ów jest formułowana przez użytkownika programu i może być w każdej chwili zmieniana. SMS-y wysyłane są poprzez bramkę SMS-ową.

do spisu

WGŁ -  moduł przeznaczony do prowadzenia windykacji i wywierania nacisku na dłużnika przy pomocy automatycznego przekazywania telefonicznych komuniktów głosowych. Umożliwia przygotowanie i seryjne wysyłanie dłużnikom 5 różnych komunikatów odpowiednio do zaawansowania procesu windykacji. Treść komunikatów jest formułowana przez użytkownika programu i może być w każdej chwili zmieniana.do spisu

                            do spisu

Personel - moduł służący do naliczania prowizji dla pracowników


Prowizje - moduł służący do naliczanie prowizji firmy windykacyjnej


Szczegółowe informacje nt. funkcji i zawartości tych modułów można otrzymać bezpośrednio u producenta korzystając  z formularza Kontakt lub telefonicznie

do spisu