Regulamin

korzystania z niniejszej strony www


Korzystanie ze strony www oznacza akceptację niniejszego regulaminu

oraz zobowiązanie do jego przestrzegania


1.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niniejszej strony internetowej i wszystkich stron używających tej samej domeny zwanych dalej strona www.

2.

Właścicielem strony jest firma, która przedstawia na stronie www swoją ofertę oraz ofertę firm reprezentowanych

3.

Niniejsza strona www jest przeznaczona do orientacyjnego przedstawienia oferty właściciela strony oraz firm przez niego reprezentowanych i nie stanowi oferty w świetle postanowień kodeksu cywilnego.

4.

Informacje zawarte na stronie www nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń o zawarcie lub zakres umowy

5.

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych na tej stronie

6.

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie

7.

Wszelkie prawa autorskie dotyczące zawartości strony są zastrzeżone. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów znajdujących się na stronie www w jakikolwiek inny sposób niż jej przeznaczenie, a w szczególności zabronione jest wykorzystywanie materiałów znajdujących się na stronie w innych publikacjach niezależnie od ich formy. 

8.

Właściciel strony www przetwarza dane osobowe uzyskane poprzez formularze znajdujące się na tej stronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z zachowaniem wymaganych środków bezpieczeństwa i poszanowaniem prawa w tym zakresie.

9.

Korzystający ze strony www zobowiązuje się do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

10.

Właściciel strony www nie ponosi odpowiedzialności za jej błędne funkcjonowanie, przerwy w korzystaniu oraz za wszelkie poniesione szkody związane z korzystaniem ze strony.

11.

Właściciel strony ma prawo do wprowadzania zmian w jej treści,  w tym w treści niniejszego regulaminu. Zmiany te obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie www.

12.

Wyłącznie właściciel strony ma prawo do interpretowania niniejszego regulaminu.